Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli.
Data: 22-12-2011 o godz. 23:47:36
Temat: Książki


Milij Bałakiriew ( 21.12. lub 2.01.1837 w Niżnym Nowogrodzie - 16 lub 29.05.1910 w Petersburgu) był wielkim miłośnikiem, znakomitym interpretatorem i żarliwym popularyzatorem muzyki Fryderyka Chopina (22.02. lub 1.03.1810 w Żelazowej Woli - 17.10.1849 w Paryżu)

Książka Grzegorza Wiśniewskiego - W hołdzie Chopinowi. Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli, kreśląc panoramę życia kulturalnego Polski i Rosji końca XIX wieku, szczegółowo i barwnie opowiada o dwóch przedsięwziętych przez wybitnego rosyjskiego kompozytora, pianistę i dyrygenta - Milija Bałakiriewa pielgrzymkach do Żelazowej Woli (1891, 1894), dzięki którym zapomniane podówczas i zaniedbane miejsce narodzin Chopina zostało przywrócone powszechnej pamięci.

Milij Bałakiriew (1837? - 1910?) wybitny rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent, przywódca słynnej Potężnej Gromadki ? był wielkim miłośnikiem, znakomitym interpretatorem i żarliwym popularyzatorem muzyki Fryderyka Chopina. Książka Grzegorza Wiśniewskiego, kreśląc panoramę życia kulturalnego Polski i Rosji końca XIX wieku, szczegółowo i barwnie opowiada o dwóch przedsięwziętych przez Bałakiriewa pielgrzymkach do Żelazowej Woli (1891, 1894), dzięki którym zapomniane podówczas i zaniedbane miejsce narodzin Chopina zostało przywrócone powszechnej pamięci.

Grzegorz Wiśniewski (9.01.1948 r. w Poznaniu) to historyk kultury, eseista, pisarz muzyczny, tłumacz i organizator życia kulturalnego, badacz i popularyzator kultury rosyjskiej i polsko-rosyjskich kontaktów artystycznych. Autor kilkunastu książek - monografii i szkiców monograficznych, zbiorów esejów, leksykonów. Współpracował z wieloma czasopismami kulturalnymi, z radiem i z telewizją. Otrzymał szereg nagród za działalność twórczą, a także odznaczeń państwowych - wśród nich Krzyż Kawalerski (1986) i Oficerski (2002) Orderu Odrodzenia Polski.

Tytuł: Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli. W hołdzie Chopinowi
Autor: Wiśniewski Grzegorz
ISBN: 978-83-06-03283-3
Wydawnictwo: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania: 2011
Format: 130x200 mm
Oprawa: twarda
Stron: 136
Waga: około 300 g
Cena: + - 30 zł

Serdecznie Dziękuję Pani Aleksandrze Panak
Książka Adama Zamoyskiego to drugie, poprawione wydanie biografii Chopina w nowym przekładzie Michała Ronikiera. Autor przedstawia życie i dzieło kompozytora w kontekście europejskim, na tle artystycznych i społecznych środowisk Paryża, Wiednia, Warszawy i Londynu. Kompozytor jawi się w niej jako inteligentny i pełen humoru człowiek, choć często dręczony cierpieniem i troską. Zamoyski obficie korzysta z źródeł historycznych, zapisków, pamiętników i listów, zarówno polskich jak i obcych.

***

Pierwsza edycja mojej biografii Chopina jest wyczerpana od kilkudziesięciu lat, a ponieważ od tej pory nie ukazała się żadna zasługująca na uwagę książka poświęcona temu tematowi, zdecydowałem się na publikację poprawionej wersji, uwzględniającej wszystkie ogłoszone w tym czasie nowe materiały i liczne znakomite studia omawiające różne aspekty życia Chopina.
Doszedłem też do wniosku, że niektóre wątki zasługują na dalsze dociekania. Czułem, że powinienem poświęcić więcej miejsca stanowi zdrowia kompozytora, co było w ostatnich latach przedmiotem profesjonalnych badań. Chciałem też mocniej osadzić Chopina w intelektualnym i duchowym kontekście jego czasów, o których wiele się tymczasem dowiedziałem. Realizując te zamierzenia, odkryłem, że gruntownie przerabiam cały tekst. Choć więc zachowałem moje pierwotne podejście do tematu i nie naruszyłem zasadniczo struktury, że jest to pod wieloma względami inna książka i z tego powodu opatrzyłem ją zmienionym tytułem.
Adam Zamoyski, Londyn 2008

Tytuł: Chopin. Książę romantyków (Chopin. Prince Of The Romantic)
Autor: Adam Zamoyski
Tłumaczenie: Michał Ronikier
ISBN: 978-83-06-03253-6
Wydawnictwo: P.I.W.
Rok wydania: 2010 (Polska)
Format: 150x210 mm
Oprawa: twarda
Stron: 328
Waga: około 600 g
Cena: + - 44 zł
Seria: Biografie Sławnych Ludzi

Serdecznie Dziękuję Pani Aleksandrze Panak
Listy Fryderyka Chopina do George Sand (1.07.1804 w Paryżu – 8.06.1876 w Nohant) i jej dzieci zachowały się tylko w części, bowiem George Sand zniszczyła w 1851 roku znaczny pakiet swej korespondencji. Znakomicie pokazują relacje uczuciowe, jakie charakteryzowały niezwykły związek kompozytora i pisarki: pierwsze miłosne uniesienia, dramatyczne doświadczenia majorkańskie, następnie wspólne zamieszkiwanie w Paryżu i Nohant oraz pełne goryczy rozstanie w 1947 roku.

Książka zawiera także listy George Sand do przyjaciół, którym stale przekazywała wiadomości o Chopinie, oraz listy Chopina adresowane do rodziny i przyjaciół, w których wspomina o George Sand. Niniejsze drugie wydanie zostało poszerzone o listy Sand i Chopina znalezione po 1980 roku.

Na stronach 37-84 znajduje się Kalendarium, zaczyna się tak:
1 lipca 1984 w Paryżu urodziła się Amantine Aurore Lucile Dupin (przyszła baronowa Dudevant, pseudonim literacki: George Sand, córka Maurycego i Antoinette Sophie ur Delaborde.

a kończy tak:
5 czerwca 1876 w Nohant umiera George Sand. Spoczywa na rodzinnym cmentarzu obok zamku w Nohant

Pomiędzy stronami 574, a 575 jest wkładka ze zdjęciami, szkicami, rysunkami, nutami, oryginalnymi listami, zdjęcie pianina Chopina, a na stronach 582-608 słownik biograficzny. Książka jest kompletna.

Tytuł: Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi
Autor: opracowała Krystyna Kobylańska, uzupełnił Zbigniew Skowron
Tłumaczenie: Julia Hartwig i Zofia Jędrzejowska-Waszczuk
ISBN: 978-83-06-03254-3 lub 978-83-61142-52-2
Wydawnictwo: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania: 2010
Format: 175x245 mm
Oprawa: twarda
Stron: 680
Waga: około 1,5 kg
Cena: + - 99 zł

Serdecznie Dziękuję Pani Aleksandrze Panak

pl.chopin.nifc.pl
Niniejsza antologia zawiera kilkadziesiąt esejów, szkiców i wypowiedzi dokumentujących wyjątkowe zainteresowanie i niekłamany entuzjazm, jakie muzyka Chopina budziła w ciągu ostatnich bez mała dwóch stuleci w Rosji. Refleksjami o kompozytorze wypowiadają się najwięksi rosyjscy muzycy, ludzie pióra i myśliciele – od Lwa Tołstoja i Antona Rubinsteina po Borysa Pasternaka i Rodiona Szczedrina .

"Nie ma chyba kraju, w którym muzyka polska cieszyła się taką sympatią i miłością jak w Rosji - i ten stan rzeczy trwa nie od dziś, ma bardzo stare tradycje" - powiedział mi w jednym z wywiadów Igor Bełza.

"Dla najszerszych kręgów słuchaczy naszego kraju Chopin jest chyba najbardziej ukochanym ze wszystkich nierosyjskich kompozytorów" - pisze w niniejszej antologii Dimitrij Kabalewski.

W swej świetnej książce Chopin i rosyjska tradycja pianistyczna Giennadij Cypin konstatuje: "Zmieniały się u nas z czasem gusta, upodobania, mody; przychodziły coraz to nowe pokolenia pianistów; zmieniał się skład społeczny audytorium - zmieniło się wszystko, wyjąwszy stosunek słuchaczy do Chopina"

Książka jest wydana w dwóch językach: polskim i rosyjskim. Po lewej stronie książki tekst jest po rosyjsku, a po prawej po polsku. Patrząc na otwartą książkę obejmujemy wzrokiem oba teksty. Od razu możemy porównać tekst polski i rosyjski. To jest ciekawy pomysł.

Tytuł: Fryderyk Chopin w oczach Rosjan. Antologia
Autor: Grzegorz Wiśniewski
ISBN: 978-83-61142-05-8
Wydawnictwo: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania: 2010
Format: 130x210 mm
Oprawa: twarda
Stron: 418
Waga: około 600 g
Cena: + - 30 zł

Serdecznie Dziękuję Pani Aleksandrze Panak

pl.chopin.nifc.pl
Napisana przystępnym, popularnym językiem, biografia Fryderyka Chopina . Autor, opierając się na listach (w dużej mierze samego kompozytora) i dokumentach z epoki, tworzy barwny, pełen ciekawostek portret twórcy mazurków i jego czasów.

Książka opowiada przedewszystkim o Chopinie-człowieku. Jakim był synem, przyjacielem, kochankiem? Co lubił? Za czym nie przepadał? Jak godził towarzyską naturę z niezbędnymi mu godzinami samotności? Doskonałe źródło wiedzy dla "niewtajemniczonych".

Postać Fryderyka Chopina, wybitnego polskiego pianisty, nauczyciela i kompozytora, niejednokrotnie przykuwa uwagę historyków, muzykologów, melomanów - miłośników jego muzyki. Wokół osoby "poety fortepianu" powstało szereg legend i mitów, prawd owianych fantazją, fantazji okraszonych ziarnem prawdy, prac naukowych i popularnych, w których często powielane były wydarzenia autentyczne oraz te, do których w rzeczywistości nigdy Nie doszło. Do prawd odrzuconych należy m.in. błędne zanotowana w księgach parafialnych kościoła pod wezwaniem św. Rocha w Brochowie data urodzin kompozytora - 22 lutego 1810 roku (...)
(Mariusz Wrona)

Mariusz Wrona , muzykolog i muzyk instrumentalista (specjalność - organy), skupił się na na osobowości Fryderyka Chopina, na jego relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Autor obficie cytuje źródła - korespondencję, recenzje prasowe i wspomnienia, dzięki czemu z kart książki wyłania się prawdziwy człowiek - wrażliwy, mający swoje słabości, przyzwyczajenia i humory, kochający i kochany, czasem odrzucony.

Tytuł: Fryderyk Chopin. Poeta fortepianu
Autor: Mariusz Wrona
ISBN: 978-83-247-1831-3
Wydawnictwo: Świat Książki
Rok wydania: 2010
Format: 150x210 mm
Oprawa: twarda
Stron: 320
Waga: około 500 g
Cena: + - 34 zł

Serdecznie Dziękuję Pani Marcie Broniarek

Publikacja ta została przygotowana na Rok Chopinowski 2010. Zrodziła się w środowisku akademickim Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Księga ta jest wynikiem zbiorowego wysiłku uczonych, kompozytorów, artystów plastyków i poetów.

Pierwszą część wydawnictwa – Scientia wypełniają teksty naukowe, które są dziełem wykładowców Instytutu Muzyki UMCS oraz badaczy z innych ośrodków.

Część druga tryptyku – Musica zawiera współczesne dzieła muzyczne inspirowane Chopinem. Dominują utwory fortepianowe, obok nich figurują także kompozycje przeznaczone na organy, na wiolonczelę solo, na fortepian i głos wokalny, na fortepian z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej.

Ars – trzecia część księgi obejmuje prace ponad trzydziestu artystów plastyków Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Tworzą one monograficzną galerię, w której spotykają się ze sobą wizerunki kompozytora, chopinowskie nastroje i pejzaże, odniesienia do momentów biograficznych, a także swobodne impresje, asocjacje

Tryptyk dla Fryderyka to książka przygotowana przez uczonych, kompozytorów, artystów plastyków i poetów na Rok Chopinowski 2010. Pomysłodawcą kształtu publikacji i jej redaktorem jest muzykolog dr hab. Tomasz Jasiński, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego. Całość wzbogacają chopinowskie wiersze czterech lubelskich poetów.

Album pięknie wydany na kredowym papierze, plakaty, reprodukcje, fotografie, nuty, wiersze, tekst po polsku i po angielsku. No i ma swoją wagę... gatunkową też

Tytuł: Tryptyk dla Fryderyka. SCIENTIA-MUSICA-ARS
Autor: Tomasz Jasiński
ISBN: 978-83-7270-811-3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia
Rok wydania: 2010
Format: 215x315 mm
Oprawa: twarda
Stron: 404
Waga: około 2 kg
Cena: + - 140 zł

UWAGA!!!

wielka promocja na "Tryptyk dla Fryderyka" - przecena o 50% (po 70 zł w detalu)

Serdecznie Dziękuję Panu Janowi Orkiszewskiemu

dr hab. Tomasz Jasiński
Powołaniem Chopina było bez wątpienia komponowanie, co do tego nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale, co może mniej oczywiste, ten słynny kompozytor i wirtuoz fortepianu posiadał też inne talenty. Znakomicie rysował, posiadał zdolności aktorskie, a także całkiem nieźle pisał.

Co prawda, jak większość poetów romantycznych, cierpiał na podejrzliwość wobec werbalnej ekspresji ("Tyle rzeczy za piórem powstaje" – pisał do swego przyjaciela, Wojciecha Grzymały) i zamiast listów do rodziny, wolał pisać nuty, ale i tak pozostawił po sobie mnóstwo listów, notatki, laurki, wiersze, fragmenty dziennika.

A sądząc po ich stylu, przywiązywał do nich i do przekazywanych treści wielką wagę, nigdy nie pisał od niechcenia. Smakował sens słów, dobierając je niesłychanie trafnie. Umiejętność doboru określeń i naturalny dowcip wskazują, że słuch muzyczny ujawniał się u Chopina również w budowaniu frazy językowej. Pisząc używał cudownej polszczyzny inteligenckiej Warszawy. Kiedy chciał wyrazić coś bardzo istotnego, potrafił łamać reguły.

Ale wszystko, co pisał, pełne jest Chopina. Chopina, który kształtował się w czasie romantyzmu, po upadku naszego państwa w 1795 roku. Chopina, który odczuwał, że egzystować znaczy jednocześnie być przedmiotem i podmiotem. Że dopiero wtedy człowiek istnieje, kiedy żyje i dla siebie i dla innych.

fragmenty:

Ja nie nadaję się do występowania
na koncertach, przeraża mnie tłum,
duszę się w jego oddechach,
paraliżują mnie natarczywe spojrzenia.

Fryderyk Chopin (w liście do Liszta)

Jakże zazdroszczę ludziom silnym posiadającym
doskonałe zdrowie, a którzy nic nie mają
do roboty. Złości mnie to,
bo nie mam czasu na choroby.

Fryderyk Chopin, 1842 r.

Tytuł: O Chopinie kilka słów
Autor: praca zbiorowa
ISBN: 978-83-61297-10-9
Wydawnictwo: MG
Rok wydania: 2010
Format: 130x200 mm
Oprawa: twarda
Stron: 55
Waga: około 200 g
Cena: + - 20 zł

Serdecznie Dziękuję Pani Dorocie Malinowskiej-Grupińskiej
Powieść biograficzna wydana z okazji 200. rocznicy urodziny Fryderyka Chopina

Nastrojowa opowieść o dzieciństwie i młodzieńczych latach Fryderyka Chopina , od momentu jego narodzin po wyjazd na stałe za granicę. Tadeusz Łopalewski przywołuje w niej sceny z domu rodzinnego Chopina, opisuje szkolne i wakacyjne przeżycia przyszłego pianisty i kompozytora, jego pierwsze występy publiczne i pierwsze doświadczenia uczuciowe. Pokazuje drogę wątłego i chorowitego chłopaka na salony i sale koncertowe Europy. Opisując znane i nieznane fakty z życia wybitnego kompozytora, oddaje zarazem klimat społeczny, polityczny i obyczajowy ówczesnej Europy.

Tadeusz Łopalewsk (17.08.1900 w Ostrowcach k. Kutna - 29.03.1979 , prozaik, poeta, dramatopisarz, tłumacz literatury rosyjskiej, reżyser słuchowisk radiowych. Pracował w prasie, teatrze, radiu w Wilnie, Łodzi i Warszawie.

W 1933 roku uzyskał Nagrodę im. Filomatów za przekład bylin rosyjskich, a w 1963 - nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za powieść Kaduk czyli Wielka niemoc

Napisał m.in. cenione powieści historyczne, jak cykl Kroniki polskie (1953-56), Kaduk, czyli Wielka niemoc (1962), Brzemię pustego morza (1965), Berło i desperacja (1969), Zatańczmy karmaniolę (1973). Wydał też opowieści historyczno-biograficzne dla młodzieży o sławnych Polakach, Np. o Fryderyku Chopinie, Adama Mickiewiczu i Ignacym Krasickim.

Tytuł: Fryderyk. Narodziny geniusza
Autor: Tadeusz Łopalewski
ISBN: 978-83-7183-780-7
Wydawnictwo: Videograf II
Rok wydania: 2010
Format: 145x205 mm
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Stron: 286
Waga: około 400 g
Cena: + - 29 zł
"Wybór listów" odkrywa przed nami Chopina - człowieka i artystę, Polaka i Europejczyka, syna, brata oraz przyjaciela. Jest tu korespondencja z osobami najważniejszymi w życiu kompozytora: z rodziną i znajomymi, m.in. z Tytusem Wojciechowskim, Julianem Fontaną, Józefem Elsnerem, George Sand i jej córką Solange Clesinger, a także z Delfiną Potocką, słynną ówczesną pięknością, muzą Chopina i jego wieloletnią przyjaciółką.

Zbiór stanowi kopalnię wiadomości o życiu i twórczości kompozytora. Według językoznawcy, prof. K. Nitscha listy Chopina są nadzwyczaj naturalne, bez cienia pozy, patosu, […] pisał je zawsze człowiek realny, wesoły, nie lubiący udawać, daleki od silenia się na literackość. Styl ich jest jasny, szyk wyrazów doskonały, galicyzmów w nich jest niewiele, a rusycyzmu nie ma ani jednego. Jego polski, rubaszny częstokroć, humor nie stronił od wyzwisk i dosadnych wyrażeń.

Tytuł: Fryderyk Chopin. Wybór listów
Autor: opracował Zdzisław Jachimecki
ISBN: 978-83-04-05033-4
Wydawnictwo: Ossolineum
Rok wydania: 2010
Format: 120x195 mm
Oprawa: miękka
Stron: 314
Waga: około 400 g
Cena: + - 26 zł
Jest to nowe, źródłowo-krytyczne wydanie korespondencji Fryderyka Chopina , którego podstawowym założeniem jest opracowanie wszystkich zachowanych listów pisanych przez Chopina oraz listów skierowanych do niego. Pierwszy z planowanych trzech tomów obejmuje listy pisane od grudnia 1816 do września 1831 (tom II pomieści korespondencję pochodzącą z okresu od listopada 1831 do maja 1839; tom III - od czerwca 1839 do września 1849).

Obecny stan wiedzy o korespondencji Chopina jest wysoce nieaktualny i niepełny, a najważniejszym dostępnym źródłem pozostaje wydana w roku 1955, wymagająca licznych sprostowań i uściśleń, Korespondencja Fryderyka Chopina w dwóch tomach, opracowana przez Bronisława Edwarda Sydowa. Należy zatem oczekiwać, że nowe, integralne wydanie przedstawi korespondencję Chopina nie tylko zgodnie z wymogami naukowymi, lecz także w całej pełni jej kontekstów historyczno-kulturowych.

Korespondencja Chopina ułożona jest chronologicznie w trzech tomach. Kryterium podziału stanowią najważniejsze cenzury w biografii i działalności twórczej Chopina. Łączą się one z jego latami młodzieńczymi oraz z okresem spędzonym za granicą po upadku powstania listopadowego aż do przyjazdu Chopina do Paryża wczesną jesienią 1831 roku, jak również z początkiem stałych pobytów letnich kompozytora w posiadłości George Sand w Nohant.


Znakomicie opracowane, erudycyjne przepisy o obszerne komentarze uzupełniające i wyjaśniające tekst korespondencji panoramę życia intelektualno-artystycznego i życia codziennego w pierwszej połowie XIX. Komentarze te wnoszą wiele nowych ustaleń do wymienianych przez Chopina dzieł muzycznych, teatralnych i literackich, a także osób, instytucji i miejscowości (...)
Cennym uzupełnieniem opracowanej korespondencji Chopina jest obszerny aneks zawierający fragmenty z Albumu Fryderyka Chopina, zapowiedzi i recenzje jego koncertów, a także noty biograficzne otaczających osób. Autorzy nowego, integralnego opracowania korespondencji Chopina bardzo starannie zadbali o atrakcyjną dla czytelnika szatę graficzną książki ilustrowanej licznymi reprodukcjami autografów, portretów kompozytora, jego rodziny i przyjaciół, a także reprodukcjami dawnych rycin przedstawiających widoki miejscowości, o których wzmianki pojawiają się w omawianych listach.
(Prof. dr. hab. Alicja Jarzębska)


Antoni Radziwił do Fryderyka Chopina w Antoninie
(4 listopada 1929)

Przyjmuję z wielką wdzięcznością dedykację Tria Pana kompozycji, które zechciał mi Pan łaskawie poświęcić. Prosiłbym nawet o przyśpieszenie druku, ażebym miał przyjemność wykonania go z Panem podczas Pańskiego pobytu w Poznaniu w drodze do Berlina.
Proszę przyjąć, drogi mój Chopinie, ponownie zapewnienie o szczerym zainteresowaniu, jakie wzbudza we mnie Pański talent, jak również wyrazy uznania, jakie dla Pana żywię.
(Antoni ks. Radziwiłł)


Tytuł: Korespondencja Fryderyka Chopina, tom I, 1816-1831
Autor: opracowanie: Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus
ISBN: 978-83-235-0481-8
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania: 2009
Format: 170x240 mm
Oprawa: twarda z obwolutą
Stron: 790
Waga: około 1.8 kg
Cena: + - 104 zł

Serdecznie Dziękuję Pani Monice Wieldze
Świetnie napisana przez znaną amerykańską autorkę historia życia genialnego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. Bestseller amerykański, który w oryginalnej wersji rozszedł się w kilkusettysięcznym nakładzie.

Książka składa się z dwóch części: I – Odjazdy (4 rozdziały) i II – Przyjazdy (14 rozdziałów), uzupełnionych o objaśnienia autorki i bibliografię. Całość uzupełnia indeks osób. Wartka narracja i niekonwencjonalny sposób przedstawienia wydarzeń, np. prywatnego życia w domu George Sand w czasie nieobecności Chopina i rozrywających się tam dramatycznych wydarzeń, sprawia, że książka ma dodatkową zaletę – naświetla sprawy mniej znane czytelnikom. Ma więc duży walor poznawczy.

"Książka ta jest czymś więcej niż tylko zręczna analiza psychologiczną. Tragiczne przeżycia Chopina ukazane zostały na tle burzliwej sagi rodzinnej i życia towarzyskiego ówczesnej epoki, opisanych w sposób żywy i barwny. Autorka wypowiada się również w interesujący sposób na temat sztuki Chopina, wykazując, jak artysta wykorzystał właściwy moment, by zaistnieć w mieście wypełnionym po brzegi pianistami różnej maści i fortepianami..."

(Financial Times)

"W swym precyzyjnym odtworzeniu czasu i miejsca życia Chopina oraz w skrupulatnej i szczegółowej obserwacji wydarzeń - tak jakby autorka pisała o rzeczach, których sama była świadkiem - ten niewielki (...) tomik zajmuje swoje odrębne miejsce wśród licznych biografii owego najbardziej nieuchwytliwego i hermetycznego kompozytora epoki romantycznej. (...) Sposób pisania autorki odznacza się pewną przenikliwością, precyzją szczegółu oraz sprawia, iż lektura książki może być pod wieloma względami wielce pouczająca..."

(Los Angeles Times Book Review)

"B. Eisler wkracza w wewnętrzne życie swoich obojga bohaterów (George Sand w równym stopniu jak Chopina) z prawdziwą intuicją; wszędzie tam, gdzie brak faktów, autorka wykazuje się pewną poetycką wrażliwością, która jest w stanie przeniknąć przez zamknięte wrota wiedzy..."

(The Telegraph)

Tytuł: Pogrzeb Chopina (Chopin´s Funeral)
Autor: Benita Eisler
Tłumaczenie: Ewa Gabryś
ISBN: 83-224-0854-4
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Rok wydania: 2005 (Polska)
Format: 130x200 mm
Oprawa: miękka lakierowana
Stron: 296
Waga: około 375 g
Cena: + - 29 zł

Serdecznie Dziękuję Pani Paulinie Kabalak
Ważne Miejsce w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza zajmuje muzyka. Jego zamiłowania w tej dziedzinie ugruntowała długoletnia przyjaźń z Karolem Szymanowskim. Iwaszkiewicz jest autorem libretta do jego opery Król Roger; wspomnienia o kompozytorze zawarł w książce Spotkania z Szymnowskim, osobną pracę poświęcił baletowi Harnasie. Do dzieł z zakresu muzyki należy ponadto mała monografia J.S.Bach oraz dwie rzeczy o Fryderyku Chopinie: Lato w Nohant i Chopin

...Książkę tę powinni poznać wszyscy, Których interesuje muzyka i osoba Chopina. Iwaszkiewicz nie próbuje wyczerpać tematu, przeciwnie - wybiera tylko to, co mu jest potrzebne, by stworzyć obraz wewnętrznego życia i rozwoju Chopina... Otoczenie Chopina rysuje się nam zarówno Warszawie, jak i w Paryżu z całą żywością. A przede wszystkim sam Chopin jest o wiele prawdopodobny od tego, który w większości biografii jest niejako kalkowany z automatycznym powtarzaniem pewnych rysów utartych i przez tradycję uświęconych... (Zygmunt Mycielski, Rocznik Literacki, 1955)

Tytuł: Chopin
Autor: Jarosław Iwaszkiewicz
ISBN: nie podano
Wydawnictwo: PWM
Rok wydania: czerwiec 1966
Format: 125x205 mm
Oprawa: miękka
Stron: 274
Waga: około 300g
Cena: + - 10 zł
Artykuł jest z www.muzyczneabc.pl
http://www.muzyczneabc.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.muzyczneabc.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=9491