VI Wspomnienia Miłośników Rock'n'Rolla
Data: 01-02-2014 o godz. 17:51:08
Temat: Info


Świadomość, że jazz, rock’n’roll i muzyka rozrywkowa są znaczącym elementem dziedzictwa kulturowego jest w Polsce znikoma. Apele o ochronę pamiątek i dokumentów z tamtych pionierskich czasów przyniosły połowiczny skutek, dlatego przed pięcioma laty wymyśliliśmy Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia miłośników rock’n’rolla”.

Corocznym impuls, przypominający jak ważne jest chronienie dokumentów, pamiątek oraz wszelkich innych świadectw materialnych, które mogą pomóc w usystematyzowaniu i udokumentowaniu zdarzeń mających wpływ na naszą współczesną kulturę. Ma on też zmobilizować uczestników i obserwatorów tych zdarzeń do spisania wspomnień. Konkurs jest też naszym hołdem dla Artystów, którzy będąc onegdaj idolami, przez te lata zniknęli w mrokach naszej niepamięci.

Naszym celem jest uhonorowanie autentycznych pasjonatów, fanów, artystów, muzyków, animatorów kultury i wydawców wszelkich publikacji związanych z polskim rock’n’rollem.

W tym roku specjalnie powołane jury oceniać będzie prace w dwóch nieco zmodyfikowanych oraz jednej zupełnie nowej kategorii, która adresowana jest przede wszystkim do wydawców:

Wspomnienia uczestników lub fanów oraz niepublikowane opracowania o charakterze historycznym lub socjologicznym - wspomnienia piśmienne lub nagrania audio lub wideo.

Dokumenty, pamiątki, kolekcje uczestników lub fanów, a także inne prace, dotyczące szeroko rozumianej historii muzyki rozrywkowej - zdjęcia, plakaty, wydawnictwa, nagrania, inne nośniki dźwięku lub obrazu oraz sprzęt muzyczny, elementy scenografii, prace plastyczne itp.

Publikacja roku czyli historyczne premiery lub reedycje związane z polską muzyką rozrywkową zgłaszane przez wydawnictwa lub autorów - książki, płyty CD i DVD oraz audycje, reportaże, felietony

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Sopockie Korzenie” z siedzibą: ul. Wybickiego 48, 81-842 Sopot - KRS: 0000320948, NIP: 585 14 46 767, REGON: 220734973

Dzięki konkursowi dotarliśmy do wielu zapomnianych uczestników tamtych zdarzeń w kraju i zagranicą (Polonia). Pozyskane tą drogą, bezcenne eksponaty staramy się zabezpieczać i usystematyzować, by w przyszłości udostępnić je szerszej publiczności - najpierw w internecie, a potem w Muzeum Muzyki Rozrywkowej, o które walczymy.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zarówno osoby fizyczne lub prawne z kraju i zza granicy, które do dnia 14 sierpnia 2014 nadeślą pocztą lub dostarczą w inny sposób na adres Organizatora utrwalone na nośniku materialnym: wspomnienia, dokumenty, pamiątki (fotografie, plakaty, płyty, książki, nagrania audio i video) lub inne materialne świadectwa związane z tematem konkursu, dla jego potrzeb nazywane „pracami”.

2. Za datą dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego w przypadku przesyłek poleconych; datę stempla pocztowego plus 7 dni roboczych w przypadku przesyłki ekonomicznej oraz faktyczny termin dostarczenia zgłoszenia do Organizatora.

3. Do każdej pracy obowiązkowo dołączony być musi formularz zgłoszenia dostępny pod adresem internetowym: www.sopockiekorzenie.org.pl

4. Wymogiem zgłoszenia pracy jest akceptacja trzech oświadczeń, które są na stronie www.sopockiekorzenie.org.pl

Małgorzata Szpak
Dyrektor Biura Fundacji
503 411 797

Artykuł jest z www.muzyczneabc.pl
http://www.muzyczneabc.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.muzyczneabc.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=11235